icon betonové konstrukceAktuality
iconNávštěvnost
TOPlist

Podřezávání zdiva

Provedení dodatečné izolace zdiva technologií strojního podřezání patří mezi nejúčinnější způsoby sanace vlhkého zdiva, s chybějící nebo již nefunkční původní horizontální izolací, na které působí vzlínající vlhkost. Strojní podřezání zdiva lanovou pilou - metoda pro obnovu vodorovných izolací proti vzlínající vlhkosti u budov se zdivem smíšeným, kamenným a jiným jenž nemá průběžnou spáru. Do prořezané spáry se vkládá izolační plastová fólie (alt. izolační sklolaminátová deska), tl. 2 mm. V případě napojení izolace na izolaci podlah, se osazuje propojovací pásek.Pro zamezení sedání a praskání zdiva se spára ihned po vložení fólie klínuje plastovými klíny o různých tloušťkách, tyto klíny jsou vyrobeny z PVC. Po podřezání zdiva se spára tlakově zainjektuje rychle tuhnoucí, těsnící, cementovou maltou, která spáru zaplní a zpevní.

 

Postup prací:

 

• odstranění omítky nebo obkladu a obnažení případných instalací v rovině řezání

• prořezání spáry pilou a její pročištění

• vložení izolační fólie

• zaklínování spáry plastovými klíny

• doplnění spáry cementovou maltou

 

Pilou s diamantovým lanem se podřezává spára, pro vložení izolace, u zdiva kamenného,smíšeného, betonového a cihelného bez omezení tloušťky zdiva.